Általános szerződési feltételek

1. Szerződéses adatok

1.1.
Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák NLPTraining.hu Oktatási Betéti Társaság (székhely: 2360 Gyál, Wesselényi utca 17/1., adószám: 21413328-1-13), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által

● online webshopon keresztül értékesített személyes részvételű tréningekre,
● online webshopon keresztül értékesített online csatornánk keresztüli élő tréningekre
● személyes konzultációkra, coachingra, tanácsadásra (“konzultációkra”)
● letölthető online tartalmakra (média tartalmak: audio/video, szöveges dokumentumok, online korlátozott elérésű tananyagokra)
vonatkozó általános szerződési feltételeket.

1.2.
Jelen ÁSZF érvényes a
www.nlptraining.hu
weboldalon meghirdetett tréningekre és konzultációkra, letölthető online tartalmakra, mint virtuális termékekre való jelentkezés vagy megrendelés esetére.

1.3.
Az értékesítési folyamat során fizikai termék kiszállítás nem történik.

1.4.
Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A tréningekre vagy konzultációkra való jelentkezéssel elfogadja az ÁSZF-et, és ezzel résztvevőjévé (“Résztvevő”) válik a tréningeknek.

1.5.
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

1.6.
Szolgáltató adatai:A szolgáltató neve: NLPTraining.hu Oktatási Betéti Társaság (korábbi nevén:
Netsoft&HR Szolgáltató Betéti Társaság)
A szolgáltató székhelye: 2360. Gyál, Wesselényi utca 17/1.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@nlptraining.hu 
Cégjegyzékszáma: 01-06-751357
Adószáma: 21413328-1-41
Bankszámlaszáma: CIB Bank 10701252-66369015-51100005
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Cégbíróság
A szolgáltató képviselője: Szilágyi Csaba Zoltán, ügyvezető
Telefonszáma: +36 30 4443571
A szerződés nyelve: magyar
A webshop tárhely-szolgáltató adatai: BlazeArts Kft. 6090 Kunszentmiklós,
Damjanich u. 36. 1/3.
A tárhely szolgáltató webes elérhetősége: www.forpsi.hu 

1.7.
Általános kapcsolattartói illetve Vevőszolgálati telefon: +36304443571
E-mail: info@nlptraining.hu 

2. Alapvető rendelkezések

2.1.
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2.
Jelen ÁSZF 2020.07.01-től érvényes, visszavonásig. A szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosítást a Szolgáltató a módosítás hatálybalépését megelőző 8. napon közzéteszi, és erről a már érvényben lévő, de még nem lezajlott tréningek Résztvevőit értesíti. A még nem lezajlott tréningek Résztvevői a módosítás következtében jogosultak arra, hogy esetlegesen a számára kedvezőtlen módosítás miatt a tréningen való részvételtől elálljon, és a befizetett részvételi díjat visszakapja.

2.3.
A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a tréningek anyaga, a kapott elektronikus vagy papír alapú dokumentációk, munkafüzetek szerzői jogvédettek, és Szolgáltató jóváhagyása nélkül nem másolhatóak, egyes részei nem használhatóak fel.

2.4.
Szolgáltató a tréningekre való jelentkezést vagy regisztrációt egy elektronikus felületen egy általa üzemeltetett webshopon keresztül biztosítja. A webshop 0-24 órás nyitvatartással üzemel. A Szolgáltató ezen felül jogosult arra, egyes jelentkezési lehetőségeket korlátozza.

2.5.
A Szolgáltató egyes tréningek esetében csak a jelentkezést biztosítja, a tréningek szolgáltatója lehet szerződött partner. Ebben az esetben a szerződött partner jelen ÁSZF-től eltérő szerződéses feltételeket szabhat meg, ezt azon tréningeknél vagy konzultációknál külön feltünteti.

2.6.
A Szolgáltató az egyes tréningek vagy értékesített letölthető tartalmakra vonatkozó weboldalakon részletes tájékoztatást ad az adott tréningekkel vagy letölthető tartalmakkal kapcsolatban. A tájékoztatás elégséges ahhoz, hogy a Résztvevő felelős döntést hozzon a jelentkezéssel vagy a letölthető tartalmakkal kapcsolatban. Amennyiben további információra van szüksége, a kapcsolattartói telefonszámon vagy emailen kérhet további információt.

2.7.
Az oldalakon feltüntetett vizuális elemek, képek, videók, illusztrációk.

2.8.
Az egyes tréningekhez, konzultációkhoz a Szolgáltató kedvezményeket, akciókat hirdethet meg adott határideig tartó érvényességgel. A határidő lejártával az akciók és kedvezmények automatikusan megszűnnek. Már igénybevett akciókra, kedvezményekre újabb kedvezmény nem vehető igénybe.

2.9.
A meghirdetett akciók, kedvezmények feltételeit a Szolgáltató a weboldalakon közli. A Szolgáltató jogosult az akciók, kedvezmények időtartama alatt azon feltételeket megváltoztatni, az akciót, kedvezményeket határidő előtt visszavonni.

2.10.
A weboldalakon feltüntetett árak bruttó árak, tartalmazzák a 27%-os áfát, vagy ha a Szolgáltató kedvezményes adózó, akkor alanyi adómentesség értelmében 0%-os áfával írja ki az árakat.

2.11.
A jelentkezés vagy regisztráció során a bekért adatok kezelésével kapcsolatban külön szabályzat, az Adatkezelési Nyilatkozat foglalkozik.

2.12.
A Szolgáltató a weboldal használatával illetve a tréningeken vagy konzultációkon való részvétel szempontjából az alábbi fogalmakat különbözteti meg:
2.12.1. Érdeklődő: aki csak böngészik a weboldalon, de jelentkezést nem indít.
2.12.2. Jelentkező: aki a tréning vagy konzultáció weboldalán jelentkezést (regisztrációt) indít az erre szolgáló gomb megnyomásával.
2.12.3. Résztvevő: a jelentkező résztvevővé akkor válik, amikor az online fizetés megtörténik, illetve a Szolgáltató személyes vagy elektronikus úton visszaigazolja a részvételi jogosultságot a jelentkező számára.

2.13.
A Szolgáltató a jelentkezővel vagy a Jelentkezővel illetve a Résztvevővel való kapcsolattartás során küldött emailek kézbesíthetőségéért, az esetleges SPAM mappába való érkezéséért nem vállal felelősséget.

2.14.
Tréningek vagy konzultációk nem ruházhatóak át.

2.15.
A tréningek és a konzultációk tartására a Szolgáltató megfelelő felkészültségű, és az adott témában kompetens és megfelelő engedéllyel rendelkező trénert vagy konzulenst, tanácsadót vagy coachot biztosít.

2.16.
A tréningek vagy a konzultációk a tartalma és jellege alapján mentálisan egészséges, gyógyszeres kezelés vagy más drogok és alkohol befolyásoltságtól mentes Résztvevők vehetik igénybe. A Szolgáltató ezt jogosult diszkréten ellenőrizni.

2.17.
A Szolgáltató a tréning vagy konzultáció jellegétől és tartalmától, tematikájától vagy az 2.16-es pont megsértéséből adódóan jogosult egy Résztvevőtől a további részvétel lehetőségét megtagadni.

3. A tréningekre vagy konzultációra való jelentkezés (regisztráció) általános menete, általános rendelkezések

3.1.
A tréningekre vagy konzultációkra való jelentkezés vagy regisztráció történhet online fizetéses megoldással integráltan vagy előzetes regisztrációval, amikor a Jelentkező egy regisztrációs űrlapon csak a jelentkezési szándékát, mint a tréningen vagy konzultáción való részvételre ráutaló magatartást rögzíti, és a Szolgáltató egyedi úton, személyes (telefonos) vagy elektronikus (email) kapcsolatfelvétel útján véglegesíti a jelentkezést. A Szolgáltató ezen esetben átutalásos számlát küld a jelentkezőnek. A Jelentkező csak a számla kiegyenlítése után válik Résztvevővé. A számla elküldése után a Jelentkezőre az adott tréningre vonatkozó lemondási feltételek vonatkoznak, így a tréningről vagy konzultációról való távolmaradás nem jelenti automatikusan a fizetési kötelezettség törlését, és a fennmaradó kiegyenlítetlen számla követeléssé válik, és a Szolgáltató jogosult a Ptk által biztosított keretek között behajtást kezdeményezni.

3.2.
Amennyiben a tréningre vagy konzultációra való jelentkezés online fizetéssel integráltan lehetséges, úgy a tréningek vagy konzultációk weboldalán a jelentkező az erre szolgáló akciógomb megnyomásával jut a tréning termék vagy szolgáltatást értékesítő weboldalra (webshop).

3.3.
Itt a Kosárba teszem gomb megnyomásával fejezheti ki szándékát az adott tréning termék vagy szolgáltatás igénybevételére. Megadhatja hány fővel akar részt venni az adott tréningen vagy konzultáción.

3.4.
A weboldal tetején megjelenő kosár gomb (ikon) megnyomásával indíthatja el a fizetési folyamatot. Itt még beállíthatja, módosíthatja a résztvevő számot vagy törölheti a kosárból a tréning terméket vagy szolgáltatást. Akció esetén megadhatja a kedvezményre jogosító kupon kódot.

3.5.
A fizetés gombra kattintva szükséges megadni személyes adatokat, illetve számlázási adatokat. Az adatok helyességéért és valódiságáért a jelentkező felelősséget vállal.

3.6.
A weboldal külső szolgáltató által üzemeltetett online fizetési oldalra irányítja a jelentkezőt. Itt bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki a részvételi díjat.

3.7.
A külső fizetés szolgáltató működő képességéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3.8.
A sikeres fizetés után a visszatér a webshop oldala, ahol a megrendelésről egy összesítést láthat a jelentkező.

3.9.
A jelentkezés és fizetési folyamat lezárultával a jelentkező Résztvevővé válik, és erről visszaigazoló emailt kap.

3.10.
Ugyancsak emailben fogja a Résztvevő a fizetésről a számlát elektronikus dokumentumban megkapni. Ez azonban papíralapú számla, amit a Résztvevőnek ki kell nyomtatnia, és úgy leadnia a könyvelőnek.

3.11.
A Résztvevő a tréninget megelőzően a Szolgáltató még emlékeztető emaileket illetve a tréninggel kapcsolatos tájékoztatót küldhet.

3.12.
A tréningekről vagy konzultációról való lemondáshoz az egyes tréning típusoknál vagy egyedi lemondási szabályoknál megadott szabályok érvényesek.

4. Online webshopon keresztül értékesített személyes részvételű tréningekre vonatkozó szabályok

4.1.
Ezen tréningek esetén a Résztvevő a Szolgáltató által biztosított helyszínen személyesen veheti igénybe a tréning szolgáltatást.

4.2.
A Szolgáltató előzetesen a tréning weboldalán feltűnteti a helyszínt.

4.3.
A Szolgáltató jogosult a tréning helyszínét a korábban megadott helyszínhez képest 30 km-es körzeten belül megváltoztatni. Ettől eltérő mértékű változtatás esetén a Résztvevő jogosult a részvételtől elállni, ilyenkor a befizetett részvételi díj teljes egészében visszajár.

4.4.
A Szolgáltató a tréning jellegétől és a helyszín befogadó képsségétől függően az adott tréningre létszámkorlátot adhat meg. Az adott létszámkorláton felüli jelentkezés nem lehetséges, egyes esetekben a Szolgáltató várólistára veheti a létszámon felüli jelentkezőket.

4.5.
Várólistára kerülés esetén a Szolgáltató Jelentkezőnek tekinti a jelentkezőt, és az erre vonatkozó szabályok érvényesek rá.

4.6.
A tréningen egy hely felszabadulása esetén a Szolgáltató értesíti a várólistán levő jelentkezőket, akik a felszabadult helyre versenyhelyzetet teremtve, erősítik meg a jelentkezésüket. Szolgáltató ezen jelentkezés elfogadása után küldi meg a számlát a Jelentkezőnek.

4.7.
A tréninghez a szolgáltató minimális résztvevői létszámot is megadhat. Amennyiben a minimális létszám a tréninget megelőző, a Szolgáltató által megadott határidőig nem jön össze, úgy a Szolgáltató a tréninget jogosult törölni, lemondani.

4.8.
Rövidebb tréningek a pár órás, 1-3 napos tréningek, hosszabb tréningek az ennél több napos tréningek.

4.9.
Egyes hosszabb vagy 100.000 Forintot meghaladó díjú tréningek esetében hosszabb jelentkezési intervallumot is adhat meg a Szolgáltató, ilyenkor a tréning kiírásában előleg vagy több részlet megfizetését kérheti. Ebben az esetben a befizetett előlegekre is vonatkoznak a lemondási szabályok.

4.10.
Tréningek lemondásával kapcsolatos szabályok:
4.10.1. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelentkezése következményeként a Szolgáltatónak a tréning szervezésével kapcsolatban költségei merülhetnek fel, amelyeket a Szolgáltatónak a Résztvevő lemondása esetén is meg kell téríteni, ezért a Résztvevő nem mondhatja fel következmények nélkül a részvételét. A jelentkezéskor a Résztvevőtől elvárható felelős körültekintéshez hozzátartozik, hogy a tréninghez a saját személyes erőforrását és idejét biztosítsa.
4.10.2. Amennyiben a lemondás a tréninget megelőző 14. napig történik meg, úgy a teljes befizetett részvételi díj visszajár.
4.10.3. A tréninget megelőző 7. napig történő lemondás esetén a befizetett díj 50%-a jár vissza.
4.10.4. A tréninget vagy konzultációt megelőző 3. napig történő lemondás esetén a befizetett díj 20%-a jár vissza.
4.10.5. 24 órán belüli lemondás esetén nem jár vissza részvételi díj.
4.10.6. Tréninget lemondani az 1. fejezetben megadott vevőszolgálati elérhetőségeken lehet.
4.10.7. Egy tréning Szolgáltatói lemondása esetén a Résztvevőknek a befizetett teljes díj visszajár.
4.10.8. Lemondás esetén a Szolgáltató méltányolja a Résztvevőnek fel nem róható akadályoztatást (vis major) esetét, ilyenkor a Szolgáltató a Résztvevőnek a teljes díjat visszautalja.
4.10.9. A Szolgáltató a lemondás időpontjától számított 8 napon belül teljesíti a visszautalást.

4.11.
Oklevélhez, igazoláshoz kapcsolódó feltételek.
4.11.1. A Szolgáltató egyes tréningek esetében oklevelet, igazolást adhat ki, amit feltételekhez köthet. Ezen feltételeket a tréningek weboldalán feltünteti. Feltételek lehetnek: megengedett hiányzás mértéke, vizsgakötelezettség.

5. Online webshopon keresztül értékesített online csatornán keresztüli részvételű tréningekre vonatkozó szabályok

5.1.
Ezen tréningek esetén a Résztvevő a Szolgáltató által megadott online kommunikációt biztosító szoftverrel veheti igénybe a tréning szolgáltatást. Ilyen szoftverek lehetnek: webkonferencia szoftver, videós chat szoftver.

5.2.
A Szolgáltató előzetesen a tréning weboldalán feltűnteti hogy mely szoftverrel lehetséges a tréningen való részvétel.

5.3.
A Szolgáltató által megadott infrastuktúra, beleértve az online kommunikációs szoftvert is, biztosítása a Résztvevő felelőssége. A Szolgáltató a Résztvevő oldalán tapasztalt technikai akadályokért, hibákért nem vállal felelősséget.

5.4.
A Szolgáltató a tréning jellegétől függően az adott tréningre létszámkorlátot adhat meg. Az adott létszámkorláton felüli jelentkezés nem lehetséges, egyes esetekben a Szolgáltató várólistára veheti a létszámon felüli jelentkezőket.

5.5.
Várólistára kerülés esetén a Szolgáltató Jelentkezőnek tekinti a jelentkezőt, és az erre vonatkozó szabályok érvényesek rá.

5.6.
A tréningen egy hely felszabadulása esetén a Szolgáltató értesíti a várólistán levő jelentkezőket, akik a felszabadult helyre versenyhelyzetet teremtve, erősítik meg a jelentkezésüket. Szolgáltató ezen jelentkezés elfogadása után küldi meg a számlát a Jelentkezőnek.

5.7.
A tréninghez a szolgáltató minimális résztvevői létszámot is megadhat. Amennyiben a minimális létszám a tréninget megelőző, a Szolgáltató által megadott határidőig nem jön össze, úgy a Szolgáltató a tréninget jogosult törölni, lemondani.

5.8.
Rövidebb tréningek az pár órás, 1-3 napos tréningek, hosszabb tréningek az ennél több napos tréningek.

5.9.
Egyes hosszabb vagy 100.000 Forintot meghaladó díjú tréningek esetében hosszabb jelentkezési intervallumot is adhat meg a Szolgáltató, ilyenkor a tréning kiírásában előleg vagy több részlet megfizetését kérheti. Ebben az esetben a befizetett előlegekre is vonatkoznak a lemondási szabályok.

5.10.
Tréningek lemondásával kapcsolatos szabályok:
5.10.1. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelentkezése következményeként a Szolgáltatónak a tréning szervezésével kapcsolatban költségei merülhetnek fel, amelyeket a Szolgáltatónak a Résztvevő lemondása esetén is meg kell téríteni, ezért a Résztvevő nem mondhatja fel következmények nélkül a részvételét. A jelentkezéskor a Résztvevőtől elvárható felelős körültekintéshez hozzátartozik, hogy a tréninghez a saját személyes erőforrását és idejét biztosítsa.
5.10.2. Amennyiben a lemondás a tréninget megelőző 14. napig történik meg, úgy a teljes befizetett részvételi díj visszajár.
5.10.3. A tréninget megelőző 7. napig történő lemondás esetén a befizetett díj 50%-a jár vissza.
5.10.4. A tréninget vagy konzultációt megelőző 3. napig történő lemondás esetén a befizetett díj 20%-a jár vissza.
5.10.5. 24 órán belüli lemondás esetén nem jár vissza részvételi díj.
5.10.6. Tréninget lemondani az 1.fejezetben megadott vevőszolgálati elérhetőségeken lehet.
5.10.7. Egy tréning Szolgáltatói lemondása esetén a Résztvevőknek a befizetett teljes díj visszajár.
5.10.8. Lemondás esetén a Szolgáltató méltányolja a Résztvevőnek fel nem róható akadályoztatást (vis major) esetét, ilyenkor a Szolgáltató a Résztvevőnek a teljes díjat visszautalja.
5.10.9. A Szolgáltató a lemondás időpontjától számított 8 napon belül teljesíti a visszautalást.

5.11.
Oklevélhez, igazoláshoz kapcsolódó feltételek.
5.11.1. A Szolgáltató egyes tréningek esetében oklevelet, igazolást adhat ki, amit feltételekhez köthet. Ezen feltételeket a tréningek weboldalán feltünteti. Feltételek lehetnek: megengedett hiányzás mértéke, vizsgakötelezettség.

6. személyes konzultációkra, coachingra, tanácsadásra (“konzultációkra”) vonatkozó szabályok

6.1.
A jogviszony a Szolgáltató illetve a Szolgáltató által megjelölt konzultáns, tanácsadó vagy coach (“Coach”) és tanácsadást, konzultációt vagy coaching programot igénybevevő (“Ügyfél”) között jön létre.

6.2.
A Coach az esetenként a Szolgáltatóval tulajdonosi vagy munkaszerződéses vagy vállalkozói jogviszonyban álló személy, aki a szolgáltatást végzi, ebben az esetben a Szolgáltató felelős a Coach munkájáért.

6.3.
A Szolgáltató esetenként pedig közvetítői tevékenységet folytat a Coach és az Ügyfél között, ezen esetekben a Coach és az Ügyfél között külön szerződés köttetik, ahol külön rögzítik a szolgáltatás feltételeit.

6.4.
A coaching az Ügyfélnek egy meghatározott fejlődési vagy probléma megoldási célja érdekében tartott, néhány alkalmas rendszeres konzultációs találkozó sorozat. A Coach és az Ügyfél az első kapcsolatfelvétel alkalmával rögzítik a találkozók idejét, időtartamát, darabszámát, a találkozók módját. A Coach esetenként online találkozót is javasolhat. Az első találkozón kerül rögzítésre a coaching célja is.

6.5.
A Coach joga és kötelessége a további konzultációs alkalmaktól eltekinteni, amennyiben a folyamat során olyan probléma merül fel az Ügyfél részéről, aminek megoldása nem tartozik a Coach kompetencia illetve a törvények által megengedett tevékenység körébe. Ilyen esetben a Coach másik szakember felkeresését javasolhatja.

6.6.
A Coach magára nézve kötelezőnek tartja, hogy a konzultációk során a tudomására jutott információkat diszkréten kezeli.

6.7.
A Coach és az Ügyfél együttműködésén és közös aktiv részvételén alapul a coaching. A Coach kérdések és gyakorlatok során az Ügyfél számára utat mutat, hogyan találhatja meg az Ügyfél a saját erőforrásait a problémája megoldása vagy a személyes fejlődése érdekében. A gyakorlatok elvégzése az Ügyfél felelőssége.

6.8.
Amennyiben a találkozók célja tanácsadás jellegű konzultáció, abban az esetben az Ügyfél felelőssége a tanácsok megfogadása és alkalmazása.

6.9.
A találkozók időpont egyeztetése az első találkozó alkalmával történik, és annak betartása mindkét fél felelőssége. Amennyiben az ügyfél a találkozón nem jelenik meg, és erről a Coachot legalább 48 órával előtte nem értesítette, nem mondta le, úgy a találkozó megtartottnak minősül, és annak díjazása nem jár vissza, illetve annak teljes összegére a Coach igényt tarthat.

6.10.
48 órán belüli lemondás esetén, amennyiben a Coachnak a találkozóval kapcsolatosan előzetesen költsége merült fel, úgy a Coachnak a költség + 20% költségtérítés, legfeljebb az arra a találkozóra megállapított díjazás jár.

6.11.
Amennyiben a Coach részéről történik lemondás, úgy az Ügyfél részére a találkozó díja visszajár vagy egy közösen megállapodott új időpontban megtörténhet a találkozó pótlása.

6.12.
Egy találkozó alkalmával az Ügyfél részéről maximum 10 perc késés megengedhető, ebben az esetben a késés időtartamával meghosszabbodik a találkozó időtartama. Ennél nagyobb késés esetén a találkozóra fordított időtartam rövidül, azonban a Coachot ebben az esetben is a találkozóra járó teljes díjazás illeti meg. A találkozó időtartamának felénél nagyobb késés esetén a találkozót úgy kell tekinteni, mintha az Ügyfél a találkozón saját hibájából nem jelent volna meg.

7. Letölthető online tartalmakra (videók, szöveges dokumentumok, tananyagokra) vonatkozó speciális
szabályok

7.1.
Szolgáltató a webshopon keresztül online letölthető tartalmakat értékesíthet előfizetéses rendszerben.

7.2.
Az Ügyfél az előfizetésért cserében kapja meg azokat a webcímeket (linket), amin keresztül az elektronikus tartalmakhoz, úgymint korlátozott elérésű weboldal, letölthető fájl, e-book, audió vagy videó fájlok férhet hozzá.

7.3.
A vásárlási (előfizetési) folyamat a 2.10-es pontig megegyezik. A sikeres fizetés után visszatérve a weboldalra, amelyiken a rendelés összesítése található, a számlaküldéssel egyidőben történik meg emailben a letöltési webcím megküldése az Ügyfél részére.

7.4.
Az online tartalomhoz való hozzáférést a Szolgáltató időben korlátozhatja, ezt a termék vagy szolgáltatás weboldalán, illetve a visszaigazoló emailben feltünteti, meddig vehető igénybe a hozzáférés az online tartalomhoz.

7.5.
Időben korlátozott hozzáférés esetén a határidő lejárta után az Ügyfél hozzáférési jogosultsága elvész. A Szolgáltató jogosult ezt indokolt esetben felülbírálni.

7.6.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a díj ellenében kapott hozzáféréssel csak az Ügyfél maga jogosult az online tartalom letöltésére, megtekintésére. A hozzáférés másra nem ruházható át, a letöltött tartalom másnak nem adható tovább. Amennyiben a ilyen visszaélés a Szolgáltató tudomására jut, a hozzáférést azonnal megszűntetheti. Ebben az esetben az Ügyfélnek díjvisszatérítés nem jár.

7.7.
Az Ügyfelet az online tartalmak tekintetében is megilleti a Ptk által biztosított elállási jog. Amennyiben az Ügyfél a tartalmat még nem nyitotta meg, nem töltötte le, abban az esetben 8 napon belül a vásárlástól elállhat, és a díj visszajár. Ebben az esetben a Szolgáltató a hozzáférési jogosultságot megszünteti az Ügyfél részére.

7.8.
A Szolgáltató biztosítja az online tartalom technikai hozzáférhetőségét. A Szolgáltató nem felelős az Ügyfél oldalán jelentkező technikai problémából adódó a Szolgáltató oldalának elérhetetlenségért.

7.9.
Az Ügyfél mindenféle technikai problémát, amely az online tartalom elérhetőségével kapcsolatban jelentkezik kivizsgál. Hibabejelentést tenni az 1. fejezetben megadott kapcsolattartói illetve vevőszolgálati telefonon lehet.

7.10.
Amennyiben olyan körülmény következett be, amely a Szolgáltató részéről a tartalom elérését lehetetlenné teszi a továbbiakban, úgy az Ügyfél a vásárlás időpontjától számított 1 éven belül jogosult a szolgáltatás díjának visszatérítésére, meg abban az esetben is, ha a Szolgáltató egy online termékhez korlátlan idejű hozzáférést is biztosított.

7.11.
Minden egyéb esetben a Szolgáltató a részéről megállapított és a saját rendszerében keletkezett hibának elhárítását 72 órán belül megkezdi, erről és a várható hibajavítási határidőről tájékoztatja az Ügyfelet. Ezen időtartamra az Ügyfél részére díjvisszatérítés nem jár.

7.12.
A Szolgáltató a weboldalán az Ügyfelet tájékoztatja az online szolgáltatás vagy termék igénybevételének technikai feltételeiről.

7.13.
A Szolgáltató nem felelős az Ügyfél saját rendszerében keletkezett hibáért és annak kijavításáért. Ugyancsak nem felelős azért, ha az Ügyfél rendszere nem teljesíti a Szolgáltató által megadott minimális technikai követelményeket, és ezen információ birtokában mégis igénybe vette a szolgáltatást és előfizetett. Ezen ok nem lehet jogalap az Ügyfél részéről a szolgáltatástól való elálláshoz.

7.14.
Nem számít hibának, ha a szolgáltató előzetesen értesíti az Ügyfelet tervezett szolgáltatás kiesésről illetve karbantartásról. Ezen okból az Ügyfél nem állhat el a online szolgáltatás igénybevételétől.

8. Szerzői jogvédelem

8.1.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az 1. pontban felsorolt weboldalakon levő tartalmak és a webshopban megvásárolt online tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak, és annak részeit, vagy egészét csak a Szolgáltató írásbeli engedélyével lehetséges másolni, idézni, felhasználni.

8.2.
Amennyiben a Szolgáltató azt tapasztalja, hogy az 1. pontban felsorolt weboldalk, illetve a megvásárolt online tartalmat részben vagy egészben az engedélye nélkül más weboldal átvette, és ott elérhetővé tette, a Szolgáltató az illetéktelen felhasználásra, a tudomására jutásától kezdve másolt oldalanként, illetve másolt média fájlonként napi 50.000 Ft + áfa kötbér kiszámlázására jogosult egészen addig, amíg az illetéktelen felhasználó a kifogásolt tartalmat el nem távolítja.

9. Online fizetésre és számlázásra vonatkozó szabályok

9.1.
Az Online bankkártyás fizetés a OTP BANK ZRT – OTP Simple fizetési felületén keresztül történhet, mely megfelel az internetes biztonságos fizetések szabályainak.

9.2.
A Jelentkező/Ügyfél tudomásul veszi, hogy a(z) NLPTraining.hu Bt (A Szolgáltató székhelye: 2360 Gyál, Wesselényi utca 17/1.) adatkezelő által a jelen ÁSZF 1. pontban felsorolt domainek felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi (9.3 pont):

9.3.
Online fizetéshez szükséges adatok:
A rendszer által bekért adatok: Vezetéknév, keresztnév, Irányítószám, Város, utca, házszám
A rendszer által csatolt, továbbított adatok: Vásárolt termék megnevezése, bruttó ára

9.4.
Az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

9.5.
A vásárlási rendszer (webshop) az igénybevett szolgáltatásról vagy termékről automatikusan számlát állít ki a Számlázz.hu rendszeren keresztül.

9.6.
A Jelentkező/Ügyfél tudomásul veszi, hogy a(z) NLPTraining.hu Bt (A Szolgáltató székhelye: 2360 Gyál, Wesselényi utca 17/1.) adatkezelő által a jelen ÁSZF 1. pontban felsorolt domainek felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az Számlázz.hu rendszert üzemeltető KBOSS.hu Kft., (1031 Budapest, Záhony utca 7/C.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:
Online számlázáshoz szükséges adatok: Vezetéknév, keresztnév, Irányítószám, Város, utca, házszám, cégnév, adószám, vásárolt szolgáltatás vagy termék megnevezése, nettó és bruttó ára.

9.7.
A KBOSS.hu Kft., mint adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Számlázz.hu Adatkezelési tájékoztatójában az alábbi linken tekinthető meg: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

9.8.
A Jelentkező vagy Ügyfél, amennyiben problémát észlel a fenti szolgáltatások működésében, úgy azt haladéktalanul jelezze a jelen ÁSZF 1. pontban megadott vevőszolgálati elérhetőségek valamelyikén.

10. Banki átutalásra vonatkozó szabályok

10.1.
A szolgáltató banki átutalásra is lehetőséget ad. A webshopban az átutaláso fizetés választása esetén az ügyfél egy visszaigazoló díjbekérő emailben megküldi a szükséges fizetési adatokat.

Átutaláskor ezeket az adatokat szükséges megadni:

Név: NLPTraining.hu Oktatási Bt.
Számlavezető fiók: CIB Bank Zrt
Számlaszám: 10701252-66369015-51100005
Közlemény rovatba a kapott díjbekérő számát vagy számlaszámot kell feltüntetni.

11. Panaszkezelés

11.1.
A Szolgáltató a 1. fejezetben megadott elérhetőségeken (telefon, email) fogad panaszt a szolgáltatással kapcsolatban, amelyre 15 napon belül válaszol.

12. Vegyes rendelkezések

12.1.
Az Ügyfél (Résztvevő, vásárló) a vitás eseteiket békés úton próbálják meg rendezni. Az Ügyfél és a Szolgáltató a 30 napon túl nem rendezhető vitás eseteik rendezésére kikötik a Fővárosi Bíróság/Törvényszék illetőségét.

Budapest, 2021. 02. 19.